Kurs klas 2 szkół średnich – Live Online

Dołącz do kursu klas 2 i nie obawiaj się matematyki w szkole średniej.
 • Lekcje Live On-line – bez wychodzenia z domu

 • 30 lekcji po 75 minut – łącznie 50 godzin lekcyjnych

 • Nagrania z zajęć – uczeń ma do nich dostęp przez cały rok szkolny

 • Dla poziomu podstawowego i rozszerzonego

 • Dokładne i metodyczne wprowadzenie do każdej partii materiału klas 2

 • Dziesiątki mini kursów video w których tłumaczę poszczególne działy matematyki

 • Dostęp do zamkniętej społeczności na platformie mdc.elms.pl gdzie można konsultować zadania

Poniedziałek

godz. 19:30-20:45

Na Żywo – Online

NAGRANIA Z ZAJĘĆ + KURSY VIDEO

TWOJE MATEMATYCZNE WSPARCIE W KLASIE 2

PŁACĘ CO MIESIĄC

239miesięcznie
 • 9 rat
 • 30 lekcji Live Online
 • Dostęp do dziesiątek kursów video
 • Udział w maturze próbnej po 2 klasie
 • Dostęp do społeczności z możliwością konsultacji zadań

KUPUJĘ CAŁY KURS

1999całość
 • 45 MINUT konsultacji indywidualnych GRATIS
 • 300 ZŁ OSZCZĘDNOŚCI
 • 30 Lekcji Live Online
 • + to co w pakiecie przy płatności miesięcznej
 1. LEKCJA 1 – Wektor. Przesunięcie równoległe. START 16.09.2024
 2. LEKCJA 2 – Symetria osiowa i środkowa. Wykresy z wartością bezwzględną
 3. LEKCJA 3 – Zastosowanie wykresów.
 4. LEKCJA 4 – Wartość bezwzględna + geometryczna interpretacja.
 5. LEKCJA 5 – Równania i nierówności z wartością bezwzględną.
 6. LEKCJA 6 – Równania i nierówności z wartością bezwzględną.
 7. LEKCJA 7 – Równania i nierówności z wartością bezwzględną + zadania z parametrem.
 8. LEKCJA 8 – Powtórka do sprawdzianu + Układ równań z parametrem
 9. LEKCJA 9 – Funkcja kwadratowe – przypomnienie wiadomości z klasy 1
 10. LEKCJA 10 – Funkcja kwadratowa – Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa.
 11. LEKCJA 11 – Miejsca zerowe + Szkicowanie wykresów. Wyznaczanie wzoru w oparciu o własności.
 12. LEKCJA 12 – Najmniejsza i największa wartość funkcji w przedziale.
 13. LEKCJA 13 – Równania i nierówności kwadratowe + wartość bezwzględna.
 14. LEKCJA 14 – Wzory Viete’a + zadania z parametrem
 15. LEKCJA 15 – Powtórka wiedzy
 16. LEKCJA 16 – Powtórka geometrii – okrąg. Położenie prostej i okręgu.
 17. LEKCJA 17 – Wzajemne położenie dwóch okręgów. Kąty w kole.
 18. LEKCJA 18 – Twierdzenie o stycznej i siecznej. Symetralne i dwusieczne boków trójkąta.
 19. LEKCJA 19 – Sin, cos, tg, ctg dowolnego kąta płaskiego.
 20. LEKCJA 20 – Tożsamości trygonometryczne + wzory redukcyjne
 21. LEKCJA 21 – Powtórka + funkcje trygonometryczne
 22. LEKCJA 22 – Równanie kierunkowe i ogólne prostej.
 23. LEKCJA 23 – Wyznaczanie punktów wspólnych w układzie współrzędnych. Zastosowanie układów równań.
 24. LEKCJA 24 – Twierdzenie sinusów i cosinusów
 25. LEKCJA 25 – Pola figur płaskich
 26. LEKCJA 26 – Wielomiany. Działania na wielomianach. Równania wielomianowe.
 27. LEKCJA 27 – Równania wielomianowe. Wzory skróconego mnożenia na sześcian.
 28. LEKCJA 28 – Schemat Hornera. Twierdzenie Bezout
 29. LEKCJA 29 – Powtórka wielomiany
 30. LEKCJA 30 – Omówienie próbnej matury po klasie 2.