Kurs klas 1 szkół średnich

Dołącz do kursu klas 1 i nie obawiaj się matematyki w szkole średniej. 
 • Lekcje Live On-line – bez wychodzenia z domu

 • 30 lekcji po 75 minut – łącznie 50 godzin lekcyjnych

 • Nagrania z zajęć – uczeń ma do nich dostęp przez cały rok szkolny

 • Dla poziomu podstawowego i rozszerzonego

 • Dokładne i metodyczne wprowadzenie do każdej partii materiału klas 1

 • Dziesiątki mini kursów video w których tłumaczę poszczególne działy matematyki

 • Dostęp do zamkniętej grupy gdzie można konsultować zadania

Poniedziałki

godz.18:05

Na Żywo – Online

NAGRANIA Z ZAJĘĆ + KURSY VIDEO


TWOJE MATEMATYCZNE WSPARCIE W KLASIE 1

PŁACĘ CO MIESIĄC

239miesięcznie
 • 9 rat
 • 30 lekcji Live Online
 • Dostęp do dziesiątek kursów video
 • Udział w maturze próbnej po 1 klasie
 • Dostęp do społeczności z możliwością konsultacji zadań

KUPUJĘ CAŁY KURS

1999całość
 • 45 MINUT konsultacji indywidualnych GRATIS
 • 300 ZŁ OSZCZĘDNOŚCI
 • 30 Lekcji Live Online
 • + to co w pakiecie przy płatności miesięcznej
 1. LEKCJA 1 – Zbiory liczbowe. Działania na zbiorach. Zbiór liczb naturalnych icałkowitych.
 2. LEKCJA 2 – Przedziały. Równania i nierówności z jedną niewiadomą. – wykład
 3. LEKCJA 3 – Przedziały. Równania i nierówności z jedną niewiadomą.
 4. LEKCJA 4 – Potęgi i pierwiastki.
 5. LEKCJA 5 – Potęgi o wykładniku całkowitym, wymiernym i rzeczywistym
 6. LEKCJA 6 – Logarytmy – wykład
 7. LEKCJA 7 – Logarytmy
 8. LEKCJA 8 – Dowodzenie twierdzeń
 9. LEKCJA 9 – Pojęcie funkcji. Wykres funkcji. Dziedzina funkcji.
 10. LEKCJA 10 – Zbiór wartości funkcji. Miejsca zerowe.
 11. LEKCJA 11 – Różnowartościowość funkcji. Monotoniczność funkcji.
 12. LEKCJA 12 – Powtórka wiadomości z funkcji
 13. LEKCJA 13 – Proporcjonalność prosta. Funkcja liniowa i miejsca zerowe.
 14. LEKCJA 14 – Współczynnik proporcjonalności + zastosowanie f. liniowej w zadaniach
 15. LEKCJA 15 – Funkcja liniowa – rozwiązywanie sprawdzianu
 16. LEKCJA 16 – Równania pierwszego stopnia z 2 niewiadomymi. Metoda graficzna.
 17. LEKCJA 17 – Metoda podstawiania i przeciwnych współczynników.
 18. LEKCJA 18 – Ćwiczenia z rozwiązywania układów równań
 19. LEKCJA 19 – Układy równań w zadaniach tekstowych.
 20. LEKCJA 20 – Funkcja kwadratowa.
 21. LEKCJA 21 – Proporcjonalność odwrotna.
 22. LEKCJA 22 – Funkcja logarytmiczna i wykładnicza.
 23. LEKCJA 23 – Podstawowe pojęcia: punkt, prosta, odcinek, kąty, dwusieczna, symetralna
 24. LEKCJA 24 – Twierdzenia: Talesa i Pitagorasa
 25. LEKCJA 25 – Podobieństwo, przystawanie. + Wektor na płaszczyźnie.
 26. LEKCJA 26 – Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym
 27. LEKCJA 27 – Wartości kątów ostrych. Zależności między funkcjami trygonometrycznymi.
 28. LEKCJA 28 – Omówienie próbnej matury po klasie 1.